2079 GATE SIX ที่มีธีมเรื่องราวบอกเล่าถึงการล่มสลายของโลกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยบอกเล่าผ่านตัวละครต่างๆภายในเกม จัดเต็ม Effect CG ฉากต่างๆที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยมอีกด้วย

2079 GATE SIX
ผู้ให้บริการ: FLERO Games
สโตร์: เกาหลี
ประเภท: Collectible RPG
ขนาด: 1.1 GB

btn_applestore_offbtn_googlestore_offbtn_apk_off