pmecover

เกมส์มือถือจับมอนสเตอร์ชื่อดัง Pokémon GO โดยเมื่อผู้เล่นพัฒนาระดับตัวละครเหล่าโปเกมอนไปถึงระดับหนึ่ง จะสามารถนำไป Evolve เป็นตัวละครที่พัฒนาทั้งรูปร่างและค่าความสามารถสูงไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยผลลัพธ์จากการสุ่ม แต่ทว่า เมื่อเร็วๆนี้ แฟนๆเกมส์ทางฝั่งตะวันตกและอเมริกา ได้แชร์วิธีพัฒนาขั้นตัวละคร Eevee ให้ได้ชนิดที่ต้องการได้ แบบไม่ต้องลุ้นด้วย

Advertisement

ในตัวละครโปเกมอน Eevee จะมีขั้นร่างสูงของสามแบบ คือ Flareon (ธาตุไฟ), Jolteon (ธาตุสายฟ้า) และ Vaporeon (ธาตุน้ำ) โดยแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน โดยผู้เล่นจะต้องตั้งชื่อเล่นตัวละครใน Nickname ก่อนทำการ Evolve เพื่อให้ได้ชนิดธาตุตัวละครที่ต้องการ ดังนี้ Flareon ตั้งชื่อ Pyro , Vaporeon ตั้งว่า Rainer และ Jolteon ตั้งชื่อว่า Sparky

pme03

เพียงเท่านี้ ผู้เล่นก็จะได้ชนิดธาตุของตัวละคร Eevee ตามที่ต้องการ ทั้งนี้วิธีนี้เป็นการค้นพบจากบรรดาเกมส์เมอร์เอง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากทางเกมส์มือถือ Pokemon Go ก็เป็นได้

pme01 pme04 pme02