pmecover

เกมส์มือถือจับมอนสเตอร์ชื่อดัง Pokémon GO โดยเมื่อผู้เล่นพัฒนาระดับตัวละครเหล่าโปเกมอนไปถึงระดับหนึ่ง จะสามารถนำไป Evolve เป็นตัวละครที่พัฒนาทั้งรูปร่างและค่าความสามารถสูงไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยผลลัพธ์จากการสุ่ม แต่ทว่า เมื่อเร็วๆนี้ แฟนๆเกมส์ทางฝั่งตะวันตกและอเมริกา ได้แชร์วิธีพัฒนาขั้นตัวละคร Eevee ให้ได้ชนิดที่ต้องการได้ แบบไม่ต้องลุ้นด้วย

ในตัวละครโปเกมอน Eevee จะมีขั้นร่างสูงของสามแบบ คือ Flareon (ธาตุไฟ), Jolteon (ธาตุสายฟ้า) และ Vaporeon (ธาตุน้ำ) โดยแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน โดยผู้เล่นจะต้องตั้งชื่อเล่นตัวละครใน Nickname ก่อนทำการ Evolve เพื่อให้ได้ชนิดธาตุตัวละครที่ต้องการ ดังนี้ Flareon ตั้งชื่อ Pyro , Vaporeon ตั้งว่า Rainer และ Jolteon ตั้งชื่อว่า Sparky

pme03

เพียงเท่านี้ ผู้เล่นก็จะได้ชนิดธาตุของตัวละคร Eevee ตามที่ต้องการ ทั้งนี้วิธีนี้เป็นการค้นพบจากบรรดาเกมส์เมอร์เอง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากทางเกมส์มือถือ Pokemon Go ก็เป็นได้

pme01 pme04 pme02